Моћ правде

Олигархија се успешно брани и од напада здесна и од напада слева. Проблем за њу настаје тек када се ова два бунта повежу у природни савез

С. Владушић: Зелени расизам

Смештајући у центар света планету Земљу, зелени расизам показује заправо своју радикално антихуманистичку природу