N. Malović: Anatema kao medicina

Može li anatema da bude medicina? Ako može, što se ne primjenjuje? Srbija i Crna Gora postale su, mic po mic, bliže Tirani nego jedna drugoj