18.11.2019.
  • Коментари

  • Tag Arhiva: Срећа: капитализам vs. комунизам

    Жижек: Из дебате са Џорданом Питерсоном

    Уводно излагање Почео бих повезивањем три појма из назива ове дебате[1]– срећа, комунизам, капитализам – преко једног узорног случаја, ... »

  • Препоручујемо

  • Дневне вести