Crkva i humanizam

Živimo u vrlo dramatičnom vremenu u istoriji čovečanstva. Međutim, to vreme se može pretvoriti i u trenutak novog, istorijskog susreta između nas i Srpske pravoslavne crkve

Miloš Jović: O dostojnima i nedostojnima

Mržnja koja je prikazana prema upokojenim patrijarhom i mitropolitom premašila je sve granice ljudskosti, a SPC će tek biti pod pritiskom nekih pripadnika srpskog naroda

Potvrđeno jedinstvo SPC u Americi

Naglašeno je da je SPC u Severnoj, Srednjoj i Južnoj Americi kanonski i jerarhijski sastavni deo autokefalne SPC, sa sedištem u Beogradu