Судар стратегија

Анализа три књиге које заговарају различите стратегије америчке спољне политике