Za kim zvone blajburška zvona

Tek sa rađanjem samostalne hrvatske države “Blajburg” dobija snagu državno legitimisanog pokreta za istorijski revizionizam

Staljin, Musolini i Tito o Kosovu

Enver Hodža je u svojim “sabranim delima” objavio da mu je Josip Broz Tito obećao da će ustupiti Kosovo Albaniji, “čim pre, pošto malo primiri srpske nacionaliste”