Ултиматум

Овде се одлучно мора повући црта. Уколико су ово услови, морамо се захвалити и одбити, без обзира на последице