Milo Lompar: Kasandra je bila u pravu

Intelektualci koji istrajavaju na nacionalnim i demokratskim stanovištima najmanje su odgovorni za ono što dolazi. Njima se, kao Kasandri, nije verovalo

Lov na veštice

Da li se Srbija nalazi na pragu novog javnog lova na intelektualce koji se protive oktroisanom svetu vrednosti?