Ustav suverene Rusije

Posle skoro 30 godina od uvođenja pravnog sistema koji je bio u suprotnosti s nacionalnim interesima, Ruska Federacija je konačno usvojila ustavne promene kojima vraća istinsku državnu nezavisnost

Rusija je potrebna Americi

Budući da Amerika konačno uviđa razmere kineskog izazova, od ključnog je značaja da Rusiji pristupimo sa realnim očekivanjima i ciljevima koji bi bili u obostranom interesu